Linux Zadania

0 głosów
wizyt: 147

Witam.czy mógłby ktoś rozwiązac zadania z linuxa.

Z góry dzięki.

W miejscu (Polecenie) trzeba wpisać komendę (postać wiersza poleceń).

1.Dodaj so systemu grupę użytkowników o nazwie studenci (polecenie).
2.Dodaj do systemu 2 użytkowników : pierwszy o nazwie antek i domyślnych wartościach atrybutów
(polecenie),drugi o nazwie jan i numerze identyfikacyjnym 800(polecenie).Spraw ,aby mogli
podłączać się do systemu(polecenie).Dla obu użytkowników grupa studenci ma stać się grupa
podstawową(polecenie).
3.Na urządzeniu /dev/sdb założ system plików ext4 ,w którym jeden i-węzeł opisuje 8192b z bloków
danych (polecenie).Utwórz katalog /wspolny.Zamontuj w nim utworzony system plików (polecenie)
Dopisz do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego linię,która zapewni montowanie nowo utworzonego
systemu plików przy każdej inicjalizacji systemu.Dopisaną linię zacytuj poniżej (polecenie).Podaj
bezwzględna ścieżkę dostepu do tego pliku (polecenie).
4.Ustaw prawa dostępu do katalogu /wspolny tak aby każdy użytkownik systemu mógł tworzyć w nim
pliki,ale usuwać mógł jedynie właściciel (polecenie).Utwórz katalog / studencki .Ustaw jego właścicieli
(polecenie) i prawa dostępu (polecenie) tak aby użytkownik root oraz użytkownicy należący do grupy
studenci mieli pełne prawa dostępu do niego (rwx) oraz dodatkowo użytkownicy grupy studenci
mieli prawo zapisu utworzonych w nich plików bez względu na właściciela indywidualnego danego
pliku.
5.Sprawdź ,czy pakiet kerberos jest zainstalowany w systemie (polecenie),Zainstaluj pakiet bind
(polecenie).
6.Podaj numer identyfikacyjny procesu pracującego w systemie ,zajmującego największy obszar
pamięci wirtualnej (polecenie).Jaki jest stan procesu sshd (polecenie).Zatrzymaj proces o nazwie
sshd (polecenie).Dokonaj kontynuacji wykonywania się procesu sshd (polecenie).Uruchom w tle
program display z wartością parametru NICE 7 (polecenie).Zmień wartość parametru NICE procesu
display na 11 (polecenie).Zakończ działanie procesu display (polecenie).
7.Zaproponuj polecenie ,która wylistuje w postaci długiej wszystkie pliki regularne od katalogu
/wspolny począwszy , które były modyfikowanie dawniej niż 14 dni temu i zapisuje tę listę w pliku
/tmp/dawne.txt (polecenie).Wykorzystując odpowiednie polecenie spraw,aby polecenie to zostało
uruchomione14 lipca 2023 roku o godzinie 17 minut 21.Podaj postać polecenia(polecenie).
8.Skonfiguruj odpowiednią zmienną środowiskową bieżącego interpretera poleceń tak aby możliwe
było uruchamianie programów z bieżącego katalogu bez podawania ./ przed nazwą programu
(polecenie).Dokonaj również takiej konfiguracji aby możliwe było uruchamianie programów z
katalogu $HOME/bin przez podanie ich nazwy niezależnie od katalogu bieżącego
(polecenie).Zdefiniuj alias o nazwie l10 listujący 10 najdawniej modyfikowanych plików w postaci
długiej z podaniem numeru i-węzła (polecenie).
9.Napisz skrypt który pracuje w pętli nieskończonej którą można przerwać kombinacją klawiszy
Ctrl+c.Skrypt wypisuje liczbę procesów pracujących w systemie .Skrypt zapisz poniżej(polecenie).
10.Host w sieci ma adres 172.31.109.101. Maska podsieci jest 27 bitowa .Dokonaj konfiguracji
interfejsu eth0 tego hosta (polecenie).Dokonaj konfiguracji bramy domyślnej przyjmując ,że jej adres
jest najmniejszym możliwym do nadanie z przydzielonej puli adresów(polecenie).

18 czerwca 2016 w Systemy operacyjne przez użytkownika sniperghost13579 Poziom 5 (2,660)
edycja 18 czerwca 2016 przez użytkownika sniperghost13579
   

2 odpowiedzi

0 głosów
Przeginasz, kolego. My sie poglowimy, a ty dostajesz zaliczenie ?
odpowiedź 18 czerwca 2016 przez użytkownika jeomax.co.uk Poziom 11 (471,960)
nie potrafię zrobić wszystkich zadań ,proszę tylko o komendy jakiekolwiek ,nic więcej
Nie chce nic mówić ale co Ty w szkole robiłeś przez ten cały czas ?
http://www.gabo.hi.pl/linux/polecenia.htm

Masz listę, poszukaj co cię interesuje ;]
0 głosów

1. groupadd studenci

 

2. useradd -G studenci -s /bin/bash antek

useradd -G studenci -u 800 -s /bin/bash jan

 

3. mkfs.ext4 -b 2048 /dev/sdc

mkdir wspolny

mount -t ext4 /dev/sdc /wspolny

 

4. chmod u=rwx o=w /wspolny

mkdir /studencki

chown -R root:studenci /studencki 

chmod g=rwx /studencki 

 

 

5. ps r 

 pid to numer id, VSZ to ilość zajmowanej pamięci wirtualnej,

znajdź i wypisz

ps aux | grep sshdn

'STAT'

najczęściej S albo Ss, ogólnie znaczy sleep, stan spoczynku

kill -19 <id sshd>

kill -18 <id sshd> 

nice -n 7 display &

renice 11 <id display>

kill -19 <id display>

 

6. find /wspolny –m time -14 > /tmp/dawne.txt

crontab -e

0 4 1-31 1-12 0-6 `find /wspolny -mtime -14 > /tmp/dawne.txt`

15 18 1-31 1-12 0-6 `find /wspolny -mtime -14 > /tmp/dawne.txt`

 

8. ifconfig eth0 10.10.51.xxx netmask 255.255.255.0
ipcalc -bnm 149.156.96.59/27
route add default gw 10.10.50.1 

 

Nie wiem czy dobrze zrobione to jest. 

odpowiedź 30 września 2016 przez użytkownika Misq1234 Poziom 1 (140)
...