Zasady przyznawania punktów i poziomów

Zasady przyznawania punktów

Każdy użytkownik otrzymuje 100 pkt. zaraz po założeniu konta. Następnie użytkownik zdobywa punkty za:
 • Zadanie pytania: 20 pkt.
 • Za wybranie najlepszej odpowiedzi na Twoje pytanie: 30 pkt.
 • Za każdy głos w górę na Twoje pytanie: +10 pkt
 • Za każdy głos w dół na Twoje pytanie: - 10 pkt.
 • Maksymalna liczba głosów w górę na pytanie: +100 pkt.
 • Maksymalna liczba głosów w dół na pytanie: -30 pkt.
 • Dodanie odpowiedzi: 40 pkt.
 • Za najlepszą odpowiedź: 300 pkt.
 • Za każdy głos w górę na Twoją odpowiedź: +20 pkt.
 • Za każdy głos w dół na Twoją odpowiedź: -20 pkt.
 • Limit głosów w górę na każdą odpowiedź: +200 pkt.
 • Limit głosów w dół na każdą odpowiedź: -50pkt.
 • Za głos w górę na pytanie: 10 pkt.
 • Za głos w dół na pytanie: 10 pkt.
 • Za głos w górę na odpowiedź: 10 pkt.
 • Za głos w dół na odpowiedź: 10 pkt.


Zasady przyznawania poziomów

 • Poziom 1 - 0 pkt.
 • Poziom 2 - 250 pkt.
 • Poziom 3 - 500 pkt.
 • Poziom 4 - 1,000 pkt.
 • Poziom 5 - 2,500 pkt.
 • Poziom 6 - 5,000 pkt.
 • Poziom 7 - 10,000 pkt.
 • Poziom 8 - 25,000 pkt.
 • Poziom 9 - 50,000 pkt.
 • Poziom 10 - 100,000 pkt.
 • Poziom 11 - 250,000 pkt.
 • Poziom 12 - 500,000 pkt.
 • Poziom 13 - 1,000,000 pkt.
 • Poziom 14 - 2,500,000 pkt.
 • Poziom 15 - 5,000,000 pkt.
...